polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

DZIAŁAMY W KONSORCJUM

biznes inwestycje fingrow enterprise support

Oferta

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

 

Usługi świadczone przez Fingrow Consulting Group kładą duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (ang. corporate social responsibility). Zgodnie z tą koncepcją nasze strategie budowane są w oparciu o interesy społeczne oraz relacje międzyludzkie.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu przyciąga klientów oraz młodych, utalentowanych pracowników. Pozwala również szybciej uporać się z napotkanymi po drodze problemami i zapewnia większą odporność na ewentualne kryzysy. Wszystkie te aspekty sprzyjają prowadzeniu zrównoważonego, rentownego, stabilnego przedsiębiorstwa o pozytywnym wizerunku społecznym. Dlatego dbamy o to, aby współpraca z przedsiębiorstwami nie tylko powodowała zwiększenie ich dochodów. Zależy nam na budzeniu pozytywnych skojarzeń w społeczeństwie – dotyczy to zarówno naszej firmy, jak i firm naszych klientów.

 

Szczególnym obszarem zainteresowań ekspertów Fingrow Consulting Group jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wierzymy, że współpraca z osobami niepełnosprawnymi przynosi korzyści obu stronom. Nie tylko zatrudniamy niepełnosprawnych, ale również zachęcamy do tego naszych klientów. Dając szansę tej grupie społecznej, przeciwdziałasz jej marginalizacji i wykluczeniu z rynku pracy.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne:

  • Obniżenie kosztów prowadzenia firmy.
  • Zwrot kosztów m.in. za przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie albo kupno niezbędnych urządzeń oraz oprogramowania na użytek niepełnosprawnych pracowników.
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia (o ile pracownik ujęty jest w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON).
  • Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej.
  • Zwrot kosztów poniesionych na szkolenia niepełnosprawnego pracownika.
  • Dodatkowe refundacje, np. z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych.

 

Współczesne przedsiębiorstwo powinno być otwarte na różnorodność i społecznie wrażliwe. Sprzyja to wiarygodności firmy i wpływa na poprawę jej reputacji.

 

Więcej o restrukturyzacji wpłat na PFRON można przeczytać TUTAJ.