polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Oferta

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

 

Usługi świadczone przez Fingrow Consulting Group kładą duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (ang. corporate social responsibility). Zgodnie z tą koncepcją nasze strategie budowane są w oparciu o interesy społeczne oraz relacje międzyludzkie.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu przyciąga klientów oraz młodych, utalentowanych pracowników. Pozwala również szybciej uporać się z napotkanymi po drodze problemami i zapewnia większą odporność na ewentualne kryzysy. Wszystkie te aspekty sprzyjają prowadzeniu zrównoważonego, rentownego, stabilnego przedsiębiorstwa o pozytywnym wizerunku społecznym. Dlatego dbamy o to, aby współpraca z przedsiębiorstwami nie tylko powodowała zwiększenie ich dochodów. Zależy nam na budzeniu pozytywnych skojarzeń w społeczeństwie – dotyczy to zarówno naszej firmy, jak i firm naszych klientów.

 

Szczególnym obszarem zainteresowań ekspertów Fingrow Consulting Group jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wierzymy, że współpraca z osobami niepełnosprawnymi przynosi korzyści obu stronom. Nie tylko zatrudniamy niepełnosprawnych, ale również zachęcamy do tego naszych klientów. Dając szansę tej grupie społecznej, przeciwdziałasz jej marginalizacji i wykluczeniu z rynku pracy.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne:

  • Obniżenie kosztów prowadzenia firmy.
  • Zwrot kosztów m.in. za przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie albo kupno niezbędnych urządzeń oraz oprogramowania na użytek niepełnosprawnych pracowników.
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia (o ile pracownik ujęty jest w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON).
  • Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej.
  • Zwrot kosztów poniesionych na szkolenia niepełnosprawnego pracownika.
  • Dodatkowe refundacje, np. z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych.

 

Współczesne przedsiębiorstwo powinno być otwarte na różnorodność i społecznie wrażliwe. Sprzyja to wiarygodności firmy i wpływa na poprawę jej reputacji.

 

Więcej o restrukturyzacji wpłat na PFRON można przeczytać TUTAJ.