polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

DZIAŁAMY W KONSORCJUM

biznes inwestycje fingrow enterprise support

Restrukturyzacja wpłat na PFRON

Fingrow Consulting Group pomaga skutecznie obniżyć koszty działalności firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 

Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 25 osób, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, musi obowiązkowo dokonywać comiesięcznej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) równej iloczynowi liczby pracowników niepełnosprawnych „brakujących” do osiągnięcia wymaganych 6% oraz 40,65% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Rozliczenia z PFRON stanowią problem dla wielu przedsiębiorców. Nasi specjaliści przeprowadzą ich kompleksowy audyt księgowy, wykryją ewentualne błędy (powodujące często niedopłaty i odsetki karne), a także zaproponują sposoby redukcji wpłaty z tytułu niewystarczającego dostosowania liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Sugerowane rozwiązania poparte są szeregiem analiz prawnych mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa.