polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Wywiad gospodarczy i sprawdzanie kontrahentów, RODO

Nasi eksperci oferują specjalistyczne usługi detektywistyczne dla małych, średnich i dużych firm. Dbamy o to, żeby biznesy prowadzone przez naszych klientów były zabezpieczone na wszystkich płaszczyznach. Przeprowadzamy szczegółowy wywiad gospodarczy dostarczający informacji na temat innych przedsiębiorstw.

 

Współpraca z nierzetelnym bądź niewypłacalnym kontrahentem to ogromne ryzyko dla każdej firmy. Dlatego na życzenie klientów ustalamy sytuację prawną, podatkową, finansową, handlową, ekonomiczną oraz kadrową wskazanych podmiotów w celu oszacowania ewentualnego ryzyka współpracy i uniknięcia strat.

 

Kompleksowo przeprowadzony wywiad gospodarczy pozwala sprawdzić wiarygodność, uczciwość, rzetelność i wypłacalność potencjalnych kontrahentów. Eksperci Fingrow Consulting Group korzystają przy tym z nowoczesnych, całkowicie legalnych i sprawdzonych technik operacyjnych zweryfikowanych przez specjalistów współpracujących z naszą grupą. Efekty tych działań nasi klienci otrzymują w postaci szczegółowego i oficjalnego sprawozdania.

 

Czy Twoja firma jest przygotowana na wchodzące w życie unijne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych (RODO)? Fingrow Consulting Group oferuje kompleksową pomoc w dostosowaniu małych i dużych przedsiębiorstw do nowych wymogów.

 

RODO, wchodzące w życie 25 maja 2018 roku, dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej i przetwarzających dane osobowe klientów czy kontrahentów, np.: imię, nazwisko, adres, PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP, historia zakupów czy lokalizacja.

 

Zgodnie z wprowadzonymi wymogami każda firma musi sama zdefiniować posiadane zasoby informacyjne, oszacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych oraz wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do wynikających z rozporządzenia regulacji, muszą się liczyć z surowymi karami sięgającymi nawet 20 mln zł euro albo 4% rocznego obrotu.

 

Jak uniknąć takich problemów? Skorzystać z pomocy fachowców. Dzięki współpracy z ekspertami Fingrow Consulting Group przygotuje każdą firmę do wprowadzenia RODO. Przeprowadzimy audyt aktualnych procedur i wskażemy obszary wymagające poprawy, a następnie opracujemy kompleksową instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Oferujemy również szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i nowych zasad postępowania. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko ewentualnych nieprawidłowości i pomagamy uniknąć poważnych strat finansowych.