polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

DZIAŁAMY W KONSORCJUM

biznes inwestycje fingrow enterprise support

Rozwój strategiczny firm

Szukasz pomysłu na poprawę funkcjonowania firmy i umocnienia jej pozycji na rynku? Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie kompleksową strategię, która pomoże osiągnąć wyznaczone cele.

 

Fingrow Consulting Group ma bardzo duże doświadczenie w tworzeniu długo- oraz krótkookresowych strategii rozwoju firm z różnych branż. Proponowane rozwiązania są wynikiem dogłębnej analizy przedsiębiorstwa.

 

Dzięki poznaniu środowiska, w jakim firma funkcjonuje, oraz zdefiniowaniu potrzeb, potencjału i ograniczeń, możemy przedstawić plan działania starannie dopasowany do potrzeb, a także indywidualnych oczekiwań klienta. Propozycje rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa tworzymy w oparciu o przeprowadzony audyt księgowy. Prowadzimy także badania opinii u klienta w sytuacji restrukturyzacji oraz rozwoju.

 

Nasi specjaliści kładą nacisk na wzrost efektywności firmy oraz koncentrację jej energii i zasobów na najważniejszych celach, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i niwelowaniu różnych ograniczeń: barier finansowych, braków kompetencyjnych czy działania konkurencji. Sugerowane rozwiązania uwzględniają zmiany w strategii sprzedażowej, marketingowej i promocyjnej, a także w zarządzaniu pracownikami i pozyskiwaniu różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.