polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Przedsiębiorco, czy jesteś gotowy na RODO?

Zmienia się system ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku przedsiębiorców obowiązywać będzie RODO, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

RODO, czyli EU GDPR (European Union General Data Protection Regulation) to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej regulacja z 27 kwietnia 2016 roku ma na celu zapewnienie bezpiecznego i swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. RODO zakłada również ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i dostosowanie ich do współczesności.

 

Rozporządzenie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium unijnym, a zatem dysponują danymi osobowymi klientów, kontrahentów itp. Chodzi m.in. o takie informacje jak imię, nazwisko, adres, PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP, historia zakupów, lokalizacja. Forma prowadzenia działalności nie ma znaczenia, a do unijnego rozporządzenia muszą się zastosować również mikroprzedsiębiorstwa. RODO zwiększa zakres informacji, jakie klienci mogą otrzymać od administratorów danych osobowych.

 

Unijne rozporządzenie nie daje konkretnych wytycznych, w jaki sposób rejestr danych osobowych ma być prowadzony. Zgodnie z RODO firmy same mają zdefiniować posiadane zasoby informacyjne, oszacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych oraz wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia.

 

RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do regulacji, mogą zostać ukarani grzywną do 20 mln zł euro albo kwotą równą 4% całkowitego rocznego obrotu (z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie).