polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

COVID-19: PFRON umożliwia odroczenie wpłat lub rozłożenie ich na raty

Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w związku z epidemią koronawirusa, PFRON umożliwia odroczenie obowiązkowych wpłat lub rozłożenie ich na raty. Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mają trudności finansowe i nie mogą terminowo uregulować należności.

 

By skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:


- imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
- dane adresowe (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
- identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
- miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
- prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na PFRON ze wskazaniem okresu zadłużenia,
- uzasadnienie:
przyczyny powstania zadłużenia,
przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
proponowane warunki spłaty (liczba lub kwota rat, termin płatności rat),
- podpis wraz z pieczątką

 

Odroczenie lub rozłożenie wpłat na raty może dotyczyć zarówno wpłat zaległych, obecnych, jak i przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy przesłać pismo drogą elektroniczną zawierające uzasadnienie prośby i opis sytuacji. Ze względu na szczególny czas PFRON prosi o kontakt drogą mailową na adres: dw_rozliczenia@pfron.org.pl

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć tutaj.

 

Fingrow Consulting Group w tym trudnym dla przedsiębiorców okresie nadal wspiera ich swoim doradztwem oraz kompleksowymi rozwiązaniami. Oferujemy usługę HR, w której poprzez rekrutację osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy mogą trwale zredukować wpłatę na PFRON nawet do zera, redukując zarówno obecne, jak i przyszłe zobowiązania, które niejednokrotnie sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali miesiąca. W tym trudnym okresie takie rozwiązanie jest szczególnie cenne.

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo tutaj.