polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje
finansowanie FINANSOWANIE

Opracowujemy optymalne konstrukcje finansowe dla każdego rodzaju działalności i branży.

rozwój ROZWÓJ STRATEGICZNY

Dobieramy indywidualne programy poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

koszty REDUKCJA KOSZTÓW

Doradztwo w zakresie korzystania z możliwości preferencyjnych systemów prawno-podatkowych.

"Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej...
znajdę go"

Thomas A. Edison

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Usługi świadczone przez Fingrow Consulting Group kładą duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (ang. corporate social responsibility). Zgodnie z tą koncepcją nasze strategie budowane są w oparciu o interesy społeczne oraz relacje międzyludzkie.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu przyciąga klientów oraz młodych, utalentowanych pracowników. Pozwala również szybciej uporać się z napotkanymi po drodze problemami i zapewnia większą odporność na ewentualne kryzysy. Wszystkie te aspekty sprzyjają prowadzeniu zrównoważonego, rentownego, stabilnego przedsiębiorstwa o pozytywnym wizerunku społecznym.

czytaj więcej
głowna

AKTUALNOŚCI

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi prestiż firmy

Fingrow Consulting Group od lat aktywnie działa na rzecz przełamywania barier społecznych. Główną barierą, z którą stykamy się najczęściej, jest nieświadomość wśród pracodawców, jak bardzo wartościowym pracownikiem i specjalistą w swojej dziedzinie może być osoba niepełnosprawna.   Czytaj więcej

Zrównoważony rozwój biznesu dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Gdzie szukać oszczędności w czasie pandemii?

Grupowe ubezpieczenia COVID-19

COVID-19: PFRON umożliwia odroczenie wpłat lub rozłożenie ich na raty

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawy z dnia 30.08.2019 r.: Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Zarząd spółki FINGROW Consulting Group S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000712412, NIP: 7010781327, REGON: 368853170, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, opłacony w całości, niniejszym działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki - w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w biurze Spółki przy ulicy Nowogrodzkiej 68 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

(ogłoszenie archiwalne)