polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

ДО СКЛАДУ ГРУПИ FINGROW ВХОДИТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

biznes inwestycje

rodo

Шановні панове, починаючи з 25.05.2018 року, у Польщі та інших країнах Європейського Союзу діє Загальний регламент про захист даних /пол. RODO/. Адміністратором Ваших персональних даних є Акціонерне товариство «FINGROW Consulting Group», яке знаходиться у Варшаві (далі – «Товариство»), за адресою: вул. Новоґродська 68, 02-014 Варшава, внесене до Реєстру підприємців Районним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XII Економічним відділом Державного судового реєстру за номером KRS: 0000712412, Реєстраційний номер національної економіки /пол. REGON/: 368853170, податковий ідентифікаційний номер /пол. NIP/: 7010781327, зі статутним капіталом 100 000,00 PLN. Ваші персональні дані можуть оброблятися для укладення або виконання договору, а також виконання юридичних зобов'язань, покладених на Товариство, тобто відповідно до ст. 6 п. 1 літ. b та літ. c Загального регламенту про захист даних /пол. RODO/. Дані можуть передаватися суб'єктам господарювання, за допомогою яких Товариство досягає вищезазначених цілей, включаючи суб'єкти, що підтримують ІТ-інфраструктуру. Надання даних є добровільним, проте в договірних відносинах є вимогою для укладення та реалізації договору. Можна пред’явити заперечення проти обробки даних, вимогу доступу до них, спростування, видалення, обмеження обробки та передачі. Дані зберігаються до моменту пред’явлення заперечення, а в договірних відносинах – протягом усього терміну дії договору, а також після його завершення протягом періоду, що випливає з положень про термін позовної давності. Кожна особа має право подати скаргу голові Управління захисту персональних даних. Питання щодо захисту персональних даних в Товаристві можна надсилати на адресу: biuro@fingrow-group.com.