polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

DZIAŁAMY W KONSORCJUM

biznes inwestycje fingrow enterprise support

RODO

Czy Twoja firma jest przygotowana na wchodzące w życie unijne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych (RODO)? Fingrow Consulting Group oferuje kompleksową pomoc w dostosowaniu małych i dużych przedsiębiorstw do nowych wymogów.

 

RODO, wchodzące w życie 25 maja 2018 roku, dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej i przetwarzających dane osobowe klientów czy kontrahentów, np.: imię, nazwisko, adres, PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP, historia zakupów czy lokalizacja.

 

Zgodnie z wprowadzonymi wymogami każda firma musi sama zdefiniować posiadane zasoby informacyjne, oszacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych oraz wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do wynikających z rozporządzenia regulacji, muszą się liczyć z surowymi karami sięgającymi nawet 20 mln zł euro albo 4% rocznego obrotu.

 

Jak uniknąć takich problemów? Skorzystać z pomocy fachowców. Dzięki współpracy z ekspertami Fingrow Consulting Group przygotuje każdą firmę do wprowadzenia RODO. Przeprowadzimy audyt aktualnych procedur i wskażemy obszary wymagające poprawy, a następnie opracujemy kompleksową instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Oferujemy również szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i nowych zasad postępowania. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko ewentualnych nieprawidłowości i pomagamy uniknąć poważnych strat finansowych.