polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

DZIAŁAMY W KONSORCJUM

biznes inwestycje fingrow enterprise support

Zabezpieczenie znaku towarowego daje korzyści finansowe

Uzyskanie stosownej licencji dla marki daje przedsiębiorcy konkretne korzyści podatkowe i finansowe. To przede wszystkim 42 764 zł bez podatku w pierwszym roku wykorzystania licencji. Przedsiębiorca otrzymuje narzędzia do rozliczania wewnętrznych zobowiązań w firmie. Generuje stały dochód nieobciążony ZUS-em. Zyskuje tarczę podatkową wykorzystującą markę jako wartości niematerialne i prawne w amortyzacji bilansowej. Unika ponadto podwójnego opodatkowania (licencja zamiast dywidendy).

 

Atutem nie do podważenia w przypadku zabezpieczenia znaku towarowego jest również szybki wzrost wiarygodności finansowej przy niższych kosztach, a także bezpieczeństwo prowadzenia firmy oraz zachowanie płynności finansowej (dzięki możliwości uruchomienia nowego przedsiębiorstwa w ramach jednej marki np. w przypadku upadku czy niewypłacalności).

 

To poważny argument dla przedsiębiorców myślących o stworzeniu kapitału marki i zabezpieczeniu znaku towarowego. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że firma to jeszcze nie marka. Ani jej nazwa, ani logotyp, ani nawet wpis w KRS nie dają praw własności marki. Dopiero prawa autorskie i ochrona prawna Urzędu Patentowego są potwierdzeniem własności marki – czynią z niej aktywa.

 

Eksperci Fingrow Consulting Group proponują niezwykłe przydatną we współczesnym biznesie usługę zabezpieczenia marki. Na podstawie przeprowadzonego audytu własności intelektualnej słów oraz sloganów reklamowych związanych z konkretną działalnością wskazujemy szerokie możliwości licencyjne oraz biznesowe.

 

Dzięki uzyskaniu licencji firma zdobywa ochronę przed konkurencją. Wykupiona przez przedsiębiorcę domena jest prawnie chroniona; zabezpieczeni zostają też wspólnicy w przedsiębiorstwie. Nadanie marce własności intelektualnej gwarantuje podniesienie aktywów i bezpieczeństwo wydatków marketingowych. To wszystko w istotny sposób zwiększa konkurencyjność firmy i stanowi podstawę dla bezpiecznej strategii rozwoju biznesu.