polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

DZIAŁAMY W KONSORCJUM

biznes inwestycje fingrow enterprise support

Fingrow Consulting Group łącznikiem pomiędzy niepełnosprawnymi a pracodawcami

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom poszukującym pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością, uruchomiliśmy autorską platformę pełniącą funkcję wirtualnego rekrutera. System ułatwia przejście przez proces rekrutacji, umożliwia uczestnictwo w szkoleniach, a pracodawcy daje wgląd w wyniki pracy zatrudnionych osób. W ten sposób stajemy się łącznikiem pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a przedsiębiorcami.

 

Fingrow Consulting Group aktywnie realizuje politykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W tym celu uruchomiliśmy zakładkę REKRUTACJA, gdzie publikujemy różnorodne oferty pracy, w tym pracy zdalnej, którą można wykonywać w miejscu zamieszkania.

 

Kolejnym krokiem naszej współpracy z osobami niepełnosprawnymi i przedsiębiorcami jest stworzenie nowoczesnego systemu on-line, za pomocą którego przeprowadzamy rekrutację. To nasz wewnętrzny system, do którego dostęp przekazujemy kandydatom do pracy, osobom już zatrudnionym oraz naszym klientom. Niepełnosprawnym starającym się o zatrudnienie platforma ułatwia złożenie aplikacji – za pośrednictwem systemu kandydaci mogą wypełnić formularz, wprowadzając w nim swoje dane, oraz załączyć CV i inne dokumenty.

 

Platforma została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dla niewidomych; system współpracuje z programami typu „screen reader”, które odczytują zawartość ekranu osobom niewidzącym. Platforma istotnie ułatwia więc niepełnosprawnym ubieganie się o pracę. Natomiast podczas rekrutacji kandydaci za pośrednictwem system mogą przesłać wymagane kwestionariusze i zaświadczenia. Każdy z pracowników otrzymuje od nas swój indywidualny profil, gdzie może znaleźć wszelkie informacje na temat zleconego zadania, terminów wykonania, instrukcje itd.

 

System to również ogromne ułatwienie dla pracodawców – proces rekrutacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych został zautomatyzowany i uproszczony. Dzięki platformie pracodawca na bieżąco ma wgląd w wyniki pracy zatrudnionych osób. W obrębie platformy otrzymuje pełną teczkę kadrową pracownika (folder zawierający wszelkie kwestionariusze, świadectwa, badania itp.). Całość procesu zatrudnienia jest zautomatyzowana, co ogranicza udział kadr pracodawcy do niezbędnego minimum.

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji i zatrudnieniu pracowników eksperci Fingrow Consulting Group świadczą outsourcing usług – pośredniczymy w delegowaniu zadań i wspieramy zarówno pracownika, jak i pracodawcę pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Również delegowanie zadań oraz ich rozliczanie odbywa się za pośrednictwem platformy.